Preskočiť na obsah

Moja pocta Petrovi OM3PA / My tribute to Peter OM3PA

Keď koncom roka 2020 bola oznámená DX expedícia Russian Robinson club 7Q7RU a bolo povedané, že 10 prvých staníc môže získať plaketu, tak som sa snažila aby sa mi to podarilo /
When the DX expedition Russian Robinson club 7Q7RU was announced at the end of 2020 and it was said that the first 10 stations could get a plaque, so I tried to make it possible.

Tami OM5MF

Stalo sa, že mi odišiel PA a potrebovala som niekoho, kto by mi s tým pomohol. Peter OM3PA prišiel aj s XYL Gizkou, napriek tomu, že mali iný program. Povedal mi: „Preto, že si to Ty!“

Dostala som plaketu za YL TOP status. Môj hendikep bolo 60 m pásmo, pretože napriek tomu, že Slovensko môže pracovať na tomto pásme, stále nie je zapracované do povoľovacích podmienok a musí sa o tento frekvenčný rozsah žiadať. Moja žiadosť je poslaná, ale kedy bude vybavená, neviem.
Ďakujem pekne  Petrovi, bol to môj posledný dotyk s ním! Plaketa je aj spomienkou na neho a vždy, keď sa na ňu v mojom hamshacku pozriem, uvidím aj Petra.
Tami OM5MF
________________________
When the DX expedition Russian Robinson club 7Q7RU was announced at the end of 2020 and it was said that the first 10 stations could get a plaque, so I tried to make it possible. It so happened that my PA left and I needed someone to help me with that. Peter OM3PA also came with XYL Gizka, despite having a different program. He told me: „Because it’s you!“
I received a plaque for YL TOP status. My handicap was the 60 m band, because despite the fact that Slovakia can work in this band, it is still not included in the permitting conditions and this frequency range must be applied for. My request is sent but I do not know when it will be processed.
Thank you very much Peter, it was my last touch with him! The plaque is also a memory of him, and every time I look at it in my hamshack, I also see Peter.
Tami OM5MF

1 názor na “Moja pocta Petrovi OM3PA / My tribute to Peter OM3PA”

 1. Dr.-Ing. Rudolf Kalocsay

  Keď som v najnovšom Rádioamatéri čítal smutnú správu, že nás Peter OM3PA neočakávane opustil, bol som nemilo prekvapený a zarmútený. S Petrom som sa naposledy osobne stretol na amatérskom stretnutí v Tatrách, keď som referoval o mojej DX Expedícii na Mont Athos SV1DB/A z roku 1973. Hoci som ako dorastajúci Malo-Uherčan cez prázdniny častejšie vysielal z kolektívky OK3KAP, ktorá bola vtedy v Partizánskom umiestnená na slobodárni a zodpovedný OP bol Štefan, Petra som tam vtedy ešte nestretol; som o tri roky starší a sám som sa vtedy snažil dorásť na rádioamatéra, aj keď som vtedy už mal skúšky rádiového operátora.
  S Petrom som mal viacero spojení, najviac v októbri až decembri minulého roku, kedy som z našej Langenhagenskej kolektívky DK0LH rozdával špeciálny DOK 70LGH z príležitosti 70 rokov založenia miestneho rádio klubu Langenhagen (na území ktorého sa nachádza medzinárodné letisko Hannover). Peter bol vynikajúci telegrafista, lebo v pondelňajších „Memorial OK1WC“ mal pravidelne spravených viac spojení ako ja. Aj na SSB bol lepší: na decembrovej 160 m aktivite mal viacej spojení ako ja a po závode sme sa ešte rozprávali.
  Čo mi po Petrovi zostáva je OM7M QSL lístok, na ktorom mi píše: “Zastav sa Rudy. Pozri si https://www.om7m.org“. Dúfam, že sa príležitostne na OM7M dostanem. Takmer sa to v septembri stalo, keď sme v Partizánskom na Šípku pochovali môjho mladšieho brata Petra; ale z časových dôvodov to nebolo možné …
  Peter spravil veľa pre rozvoj rádioamatérstva v okolí Partizánskeho. Zachovajme si ho v najlepšej pamiatke!
  Rudi, DL3FF, ex OK3QQ

Komentáre sú uzavreté.