Preskočiť na obsah

YOTA December in OM7M – part I.

Our young boys Marek (14 yrs) and Igor (14 yrs) were active on 20m as OM21YOTA. Marek is operating on bands already several month, but Igor was active for the first time. Thanks for the QSOs and your patience.


Naši mladí chlapci Marek (14 r) a Igor (14 r) pracovali na 20m ako OM21YOTA. Marek pôsobí na pásme už niekoľko mesiacov, no Igor bol aktívny prvýkrát. Ďakujeme za zavolania a vašu trpezlivosť.


OM21YOTA – op. Marek


OM21YOTA – op. Igor


16. december 2021, OM21YOTA, 20m SSB