Preskočiť na obsah

Martin OM4MM in ARRL DX

logo_om7m_contactARRL DX contest as OM7M not do go, so I worked again under my own callsign.
om4mm-1I sat down to the radio after three months, and what happened was a shock for me. In spite of the bad prognoses the conditions on 15m were great. I worked only 14.5 hours. I was called by many stations at once and I often “read” just in the part callsigns.

Thank you for patience and your calls. Looking forward to hear you soon at CQ-WPX under the callsign OM7M.

 

SK:
ARRL DX kontest ako OM7M nechodíme, tak som štartoval pod vlastnou značkou.
Posadil som sa k rádiu po troch mesiacoch, a čo som zažil, bol pre mňa šok. Aj napriek zlej prognóze boli podmienky na 15m výborné. Pracoval som len 14,5 hodiny. Volalo ma mnoho staníc naraz a ja som niekedy „čítal“ značky len po častiach.

om4mm-2Ďakujem za trpezlivosť a vaše zavolania. Teším(e) sa na vás čoskoro dopočutia v CQ-WPX závode pod značkou OM7M.

om4mm-score